Αποποίηση ευθυνών και πολιτική ακυρώσεων

Ορισμοί <<Εμείς>>, <<Εμάς>> και <<Δικό μας/Δικό μου>> σημαίνει η Alkistis Sanderson και το the Limitless Heart. <<Εσύ>> και <<Δικό σου>> σημαίνει το πρόσωπο, τη φίρμα ή την εταιρεία που πληρώνει και παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε συνεδρία Διαισθητική Θεραπείας ή που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Συμφωνείτε ότι: Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας Διαισθητικής Θεραπείας είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και παρέχονται μόνο ως γενικές πληροφορίες. Διαισθητική Θεραπευτική είναι μια μεταμορφωτική τεχνική που βασίζεται στην κβαντική φυσική και θεωρείται ότι είναι μια συμπληρωματική ή εναλλακτική πρακτική. Λαμβάνοντας μέρος σε μια συνεδρία Διαισθητικής Θεραπεία ή εφαρμόζοντας διαισθητικές θεραπευτικές τεχνικές στον εαυτό σας, είναι πιθανό η συναισθηματικές ή σωματικές αισθήσεις και ανεπίλυτες μνήμες μπορούν να έρθουν στην επιφάνεια και να συνεχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και αργότερα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποια άλλα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Διαισθητική Θεραπεία δεν σημαίνει διάγνωση, περιποίηση, θεραπεία ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή ψυχολογική διαταραχής. Η Διαισθητική Θεραπεία δεν αποτελεί υποκατάστατο για τις υπηρεσίες των εκπαιδευμένων επαγγελματιών σε κάθε τομέα (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιορίζονται σε) ιατρικής ή ψυχολογικής θεραπείας, οικονομικών ή νομικών θεμάτων και δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή. Οποιαδήποτε πληροφορία δεν θα πρέπει να θεωρείται ως σύσταση να σταματήσετε να βλέπετε επαγγελματίες υγείας ή τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, χωρίς να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης. Συμφωνείτε να συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης για τυχόν ειδικά ιατρικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Επιβεβαιώνετε ότι δεν γνωρίζω καμία ιατρική ή ψυχολογική κατάσταση που θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να λάβετε μέρος σε μια συνεδρία Διαισθητικής Θεραπείας. Καταλαβαίνετε ότι αν πληρώνετε για Διαισθητική Θεραπευτική για ένα παιδί κάτω των 18 ετών, ότι είτε εσείς είτε ο γονέας ή ο κηδεμόνα τους (αν αυτός δεν είστε εσείς) πρέπει να συμφωνήσουν να αναλάβουν την ευθύνη για αυτό το πρόσωπο. Συμφωνείτε ότι με την εμπλοκή σε Διαισθητική Θεραπείας, εν γνώσει σας, εθελοντικά και σκεπτόμενα αναλαμβάνετε την ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων τυχών αρνητικών εκβάσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση Διαισθητικής Θεραπείας και συμφωνείτε να απαλλάξετε, αποζημιώσετε, να μην καταστήσετε υπέυθυνο και να υπερασπιστείτε το “The Limitless Heart” και τους ιδιοκτήτες του, τους εκπροσώπους του, τους υπαλλήλους και εθελοντές του από και ενάντια σε όλες τις αξιώσεις που εσείς ή αντιπρόσωποί σας μπορεί να έχετε για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως που θα προκύψει από και σε σχέση με την προβολή της ιστοσελίδας ή τη χρήση Διαισθητικής Θεραπείας.

Πολιτική ακύρωσης

Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να μετακινήσετε μια συνεδρία, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα». Συμφωνείτε να πληρώσετε για τις συνεδρίες που δεν παρακολουθήσατε, ή εκείνων που ακυρώσατε σε λιγότερο από 48 ώρες πριν. Επιστροφή χρημάτων δεν θα γίνεται και δεν θα μπορείτε να μεταφέρετε μια προγραμματισμένη συνεδρία σε μελλοντικό χρόνο χωρίς να έχει προηγηθεί προειδοποίηση τουλάχιστον 48 ωρών. Εξαιρούνται τα επιβεβαιωμένα επείγοντα ιατρικά περιστατικά. Οι συνεδρίες Διαισθητικής Θεραπείας προσφέρονται κατά την κρίση μας και διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κάποιο άτομο ή ομάδα χωρίς εξήγηση. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων.